تتانکس

صندوق درآمد ثابت ریالی چیست و چرا نباید در آن سرمایه گذاری کرد؟

صندوق درآمد ثابت ریالی چیست و چرا نباید در آن سرمایه گذاری کرد؟

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت یک نوع صندوق سرمایه گذاری است که به هدف تأمین درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود، اما تورم و ریال چنان بلایی سر آن آورده‌اند که شاید بتوان نام آن صندوق ضرر ثابت گذاشت! وقتی تورم ۵۰ درصد و سود زیر ۲۵ درصد باشد، آیا واقعاً سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت عقلانی است؟

صندوق درآمد ثابت ریالی چیست؟

صندوق درآمد ثابت یک نوع صندوق سرمایه گذاری است که هدف اصلی آن تأمین درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران است. در این صندوق، سرمایه‌گذاری‌ها به شکل اصلی در اوراق بهادار با درآمد ثابت صورت می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری‌های این صندوق ممکن است شامل اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت، اوراق قرضه شرکت‌ها، اوراق قرضه مالی غیربانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت باشد.

هدف از صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت چیست؟

هدف اصلی صندوق سرمایه گذرای با درآمد ثابت، تأمین درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است. این صندوق سعی می‌کند با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به سرمایه‌گذاران درآمد منظم و پایدار را ارائه دهد.

به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت دولتی ممکن است شامل خرید اوراق قرضه دولتی با سود ثابت باشد. در این صورت، سرمایه‌گذاران با دریافت سود ثابتی از این اوراق، بهره‌وری خود را از سرمایه‌گذاری بهینه می‌کنند و به تأمین نیازهای مالی خود می‌پردازند.

هدف این صندوق‌ها بر اساس تمایل سرمایه‌گذاران، تأمین درآمد منظم در طول مدت زمان سرمایه‌گذاری است. این مدت زمان ممکن است متغیر باشد و بسته به نیازها و هدف سرمایه‌گذار متفاوت باشد. برخی سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال تأمین درآمد ماهیانه باشند، در حالی که دیگران ممکن است برنامه‌ای برای تأمین درآمد سالانه یا به طور دوره‌ای داشته باشند.

بنابراین، هدف اصلی صندوق درآمد ثابت، تأمین درآمد پایدار و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران است تا نیازهای مالی آن‌ها را برآورده کند.

هدف صندوق درآمد ثابت را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد:

 • تأمین درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران
 • سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکتی
 • کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق انتخاب دارایی‌های با ریسک کمتر
 • مدیریت حرفه‌ای توسط متخصصان سرمایه‌گذاری
 • تنوع سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت
 • پاسخگویی به نیازهای مالی سرمایه‌گذاران با ارائه درآمد منظم در طول مدت سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذرای با درآمد ثابت چند نوع دارد؟

صندوق درآمد ثابت به تعداد نوع‌های مختلفی بستگی دارد و می‌تواند در قالب انواع مختلفی وجود داشته باشد. برخی از انواع رایج صندوق درآمد ثابت عبارتند از:

توضیحنوع صندوق درآمد ثابت
سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی با درآمد ثابتصندوق درآمد ثابت دولتی
سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه شرکت‌ها با درآمد ثابتصندوق درآمد ثابت شرکتی
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابتصندوق درآمد ثابت مشارکتی
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالی غیربانکی با درآمد ثابتصندوق درآمد ثابت مالی غیربانکی
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازارهای بین‌المللیصندوق درآمد ثابت بین‌المللی

صندوق درآمد ثابت دولتی

در این نوع صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی با درآمد ثابت صورت می‌گیرد. سود حاصل از این اوراق به عنوان منبع درآمد صندوق و سرمایه‌گذاران بهره‌برداری می‌شود.

مزایا:

 • پایداری و قابل پیش‌بینی بودن درآمد سرمایه‌گذاران به دلیل سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی با درآمد ثابت
 • ریسک کمتر نسبت به صندوق‌هایی که درآمدشان متعلق به شرکت‌هاست

معایب:

 • سود کمتر نسبت به برخی سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالاتر
 • تأثیر تغییرات نرخ بهره در بازار بر روی ارزش سرمایه‌گذاری

صندوق درآمد ثابت شرکتی

در این نوع صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه شرکت‌ها با درآمد ثابت صورت می‌گیرد. سود حاصل از این اوراق به عنوان منبع درآمد صندوق و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

مزایا:

 • درآمد ثابت از سود قرضه شرکت‌ها
 • امکان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف و بهره‌برداری از تنوع در سبد سرمایه

معایب:

 • وابستگی به عملکرد شرکت‌ها و ریسک عملکرد ضعیف آن‌ها
 • تغییرات در سود شرکت‌ها و اثر آن بر درآمد سرمایه‌گذاری

صندوق درآمد ثابت مشارکتی

این نوع صندوق شامل سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت می‌شود. سود حاصل از این اوراق به عنوان منبع درآمد برای سرمایه‌گذاران و صندوق استفاده می‌شود.

مزایا:

 • درآمد ثابت و قابل پیش‌بینی از اوراق مشارکت
 • قدرت بالاتر در تعیین شرایط سرمایه‌گذاری نسبت به سهام عادی

معایب:

 • کمترین اولویت در تقسیم سود در مقایسه با صاحبان سهام عادی
 • محدودیت‌های قانونی در نحوه عملکرد و توزیع سود اوراق مشارکت

صندوق درآمد ثابت مالی غیربانکی

در این نوع صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالی غیربانکی با درآمد ثابت صورت می‌گیرد. ممکن است شامل سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه شرکت‌های غیربانکی یا اوراق قرضه مالی دیگر باشد.

مزایا:

 • تنوع در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالی غیربانکی با درآمد ثابت
 • پایداری و قابل پیش‌بینی بودن درآمد سرمایه‌گذاران

معایب:

 • احتمال وابستگی به عملکرد صندوق درآمد ثابت مالی غیربانکی
 • امکان تحت‌تأثیر قرارگیری در دارایی‌های با ریسک بالاتر

صندوق درآمد ثابت بین‌المللی

این نوع صندوق درآمد ثابت شامل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازارهای بین‌المللی است. سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولت

مزایا:

 • امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی و بهره‌برداری از چشم‌انداز جهانی
 • تنوع در سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازارهای مختلف

معایب:

 • تأثیر نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره در بازارهای بین‌المللی
 • پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی

صندوق درآمد ثابت چگونه کار می‌کند؟

صندوق درآمد ثابت یک نوع صندوق سرمایه‌گذاری است که با هدف ایجاد و توزیع درآمد ثابت به سرمایه‌گذاران تشکیل می‌شود. کارکرد یک صندوق درآمد ثابت عموماً به شکل زیر است:

 1. جمع‌آوری سرمایه: صندوق درآمد ثابت با جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد. افراد سرمایه‌گذاری خود را در صندوق ثبت می‌کنند و در عوض واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند.
 2. سرمایه‌گذاری: سپس، صندوق سرمایه‌گذاری‌های خود را در اوراق قرضه، سهام، اوراق بهادار یا سایر دارایی‌های تولید درآمد مانند املاک و مستغلات و بنگاه‌های مالی قرار می‌دهد. هدف از سرمایه‌گذاری، کسب درآمد ثابت و پایدار است.
 3. درآمد صندوق: از درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، صندوق درآمد ثابت هزینه‌های مدیریتی خود را پرداخت کرده و سپس باقی‌مانده را بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند. توزیع درآمد می‌تواند به صورت ماهیانه، سه‌ماهه، نیمه سال یا سالانه انجام شود.
 4. ریسک و ارزیابی عملکرد: صندوق درآمد ثابت همچنین موظف است ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کند و عملکرد صندوق را به طور دوره‌ای ارزیابی کند. مدیریت ریسک شامل تنوع سبد سرمایه‌گذاری، مدیریت نقدینگی و مدیریت نرخ بهره است.

بیشتر بخوانید: بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری در تتر (USDT)

عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق درآمد ثابت

عملکرد صندوق درآمد ثابت تحت تأثیر عدة عوامل قرار می‌گیرد. در زیر به برخی از این عوامل می‌پردازم:

 1. نوع سرمایه‌گذاری: نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که صندوق درآمد ثابت انجام می‌دهد، تأثیر بسزایی در عملکرد آن دارد. برخی از صندوق‌ها در اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکت‌ها، اوراق مشارکت یا اوراق بهادار مالی غیربانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. عملکرد و عملکرد این اوراق بهره‌برداری به صورت مستقیم از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر می‌گیرد.
 2. ریسک و بازده: هر صندوق درآمد ثابت میزان ریسک و بازدهی خاصی دارد. میزان ریسک سرمایه‌گذاری‌های صندوق ممکن است بر اساس نوع سرمایه‌گذاری، دوره سرمایه‌گذاری و شرایط بازار متفاوت باشد. برخی از صندوق‌ها ریسک کمتری دارند و درآمد ثابت و پایدارتری را ارائه می‌دهند، در حالی که صندوق‌های دیگر ممکن است ریسک بیشتری داشته باشند و بازدهی بالاتری را به همراه داشته باشند.
 3. مدیریت صندوق: کارکرد و تجربه مدیر صندوق نیز بر عملکرد صندوق تأثیر می‌گذارد. مدیر صندوق باید برای انتخاب سرمایه‌گذاری‌های مناسب، مدیریت ریسک، تحلیل بازار و اداره صندوق به طور کارآمد و حرفه‌ای عمل کند.
 4. شرایط بازار: شرایط اقتصادی، نرخ بهره، عملکرد شرکت‌ها و سایر عوامل بازاری نیز بر عملکرد صندوق درآمد ثابت تأثیر دارند. تغییرات در این شرایط ممکن است باعث تغییرات در درآمد و ارزش سرمایه‌گذاری‌های صندوق شود.

تأثیر تورم و ریال بر صندوق سرمایه گذاری ریالی چیست؟

تورم تأثیر مستقیمی بر صندوق درآمد ثابت دارد. به طور کلی، افزایش نرخ تورم منجر به کاهش ارزش خرید پول می‌شود، به این معنی که هر واحد پول کمتری ارزش دارد. این تغییرات در قدرت خرید و ارزش پول تأثیر مستقیمی بر عملکرد و عایدی صندوق درآمد ثابت خواهد داشت.

 1. افت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها: افزایش نرخ تورم ممکن است باعث کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های صندوق شود. معمولاً صندوق درآمد ثابت در اوراق قرضه یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌کند که ممکن است تحت تأثیر تورم قرار گیرند. این امر می‌تواند منجر به کاهش ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه کاهش درآمد توزیعی صندوق شود.
 2. تأثیر بر نرخ بهره: در شرایط تورم، معمولاً بانک مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش می‌دهد. این افزایش نرخ بهره می‌تواند تأثیر مستقیمی بر درآمد توزیعی صندوق درآمد ثابت داشته باشد. اگر نرخ بهره بالا باشد، صندوق ممکن است بتواند به سرمایه‌گذاران درآمد بیشتری توزیع کند. اما اگر نرخ بهره کافی نباشد و با نرخ تورم همخوانی نداشته باشد، صندوق ممکن است مشکلات در حفظ ارزش سرمایه‌گذاری و تأمین درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.
 3. نیاز به تعدیل سرمایه‌گذاری: صندوق‌های درآمد ثابت معمولاً تلاش می‌کنند تا ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود را با توجه به تورم حفظ کنند. این ممکن است نیاز به تعدیل سرمایه‌گذاری و تغییر در نوع دارایی‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد. به عنوان مثال، صندوق ممکن است به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه با نرخ بهره بالا یا سایر ابزارهایی که درآمد تورمی تولید می‌کنند، روی آورد.

اجازه دهید این موضوع را با یک مثال بیشتر توضیح دهیم.

اگر ۱۰۰ میلیون تومان در صندوق درآمد ثابت با سود سالیانه ۳۰ درصد سرمایه گذاری کنم و تورم سالیانه ۵۰ درصد باشد، بعد از ۱ سال چقدر سود می‌کنم

برای محاسبه سودی که بعد از یک سال در صندوق درآمد ثابت دریافت خواهید کرد، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

سود = مقدار سرمایه‌گذاری × نرخ سود سالیانه

با توجه به اطلاعاتی که ارائه دادید، مقدار سرمایه‌گذاری شما ۱۰۰ میلیون تومان و نرخ سود سالیانه ۳۰ درصد است؛ بنابراین، سود دریافتی شما بعد از یک سال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

سود = ۱۰۰ میلیون تومان × ۳۰٪ = ۳۰ میلیون تومان

اگر تورم سالیانه ۵۰٪ باشد، ارزش خرید قدرت خرید شما نیز کاهش می‌یابد. برای محاسبه ارزش خرید بعد از یک سال، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

ارزش خرید بعد از یک سال = مقدار سرمایه‌گذاری + سود – (مقدار سرمایه‌گذاری × نرخ تورم)

با جاگذاری مقادیر، ارزش خرید بعد از یک سال به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ارزش خرید بعد از یک سال = ۱۰۰ میلیون تومان + ۳۰ میلیون تومان – (۱۰۰ میلیون تومان × ۵۰٪) = ۱۰۰ میلیون تومان + ۳۰ میلیون تومان – ۵۰ میلیون تومان = ۸۰ میلیون تومان

بنابراین، بعد از یک سال سرمایه‌گذاری شما در صندوق درآمد ثابت به ۸۰ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.

مزایای صندوق درآمد ثابت

 1. درآمد پایدار: یکی از بزرگ‌ترین مزایای صندوق درآمد ثابت، تأمین درآمد پایدار به سرمایه‌گذاران است. این صندوق‌ها تلاش می‌کنند درآمد ثابت و معمولاً ماهانه را برای سرمایه‌گذاران خود تولید کنند که به عنوان یک منبع ثابت درآمد برای زندگی و هزینه‌های روزمره قابل استفاده است.
 2. مدیریت ریسک: صندوق درآمد ثابت به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری متوسط ریسک، معمولاً به مدیریت ریسک و تنوع سرمایه‌گذاری توجه می‌کند. این صندوق‌ها معمولاً در ابزارهای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر و استراتژی‌های متنوع سرمایه‌گذاری می‌کنند که می‌تواند به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کمک کند.
 3. آسانی سرمایه‌گذاری: صندوق درآمد ثابت به سرمایه‌گذاران امکان سرمایه‌گذاری آسان و دسترسی به نوعی سرمایه‌گذاری پایدار را می‌دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید و فروش واحدهای صندوق، به سادگی وارد و خارج شوند و از تحرکات بازار و سرمایه‌گذاری‌های متنوع صندوق بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: بورس ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

معایب صندوق درآمد ثابت

 1. کاهش قدرت خرید: یکی از معایب صندوق درآمد ثابت، تأثیر تورم بر ارزش پول و کاهش قدرت خرید آن است. با توجه به اینکه درآمد توزیع شده توسط صندوق معمولاً ثابت است، ارزش آن در برابر تورم کاهش می‌یابد و قدرت خرید سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
 2. محدودیت نقدینگی: صندوق درآمد ثابت ممکن است محدودیت‌هایی در خصوص نقدینگی داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است در برخی صندوق‌ها محدودیت زمانی برای فروش واحدها وجود داشته باشد یا کارمزدی برای خروج از صندوق در نظر گرفته شود. این معمولاً به منظور حفظ استحکام صندوق و جلوگیری از واکنش‌های ناگهانی سرمایه‌گذاران است، اما ممکن است برخی سرمایه‌گذاران نیاز به نقدینگی بیشتر و قابلیت دسترسی آسان‌تر به سرمایه خود داشته باشند.
 3. عملکرد متغیر: هر چند هدف صندوق درآمد ثابت تولید درآمد پایدار است، اما عملکرد صندوق ممکن است به دلیل شرایط بازار، تغییرات نرخ بهره و عوامل دیگر متغیر باشد. این ممکن است منجر به تغییرات در میزان درآمد توزیع شده توسط صندوق شود و سرمایه‌گذاران را متأثر کند.

با این اوصاف، چاره چیست؟

با یک ضرب و تقسیم ساده می توان پی برد که صندوق درآمد ثابت ریالی با سودهای حتی ۳۰ درصدی همريال در انتهای سال باعث افت ارزش سرمایه شما خواهد بود.

چاره این تاثیر سرمایه گذاری دلاری است. صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال تتانکس، با تمرکز روی دلار تتر امکان کسب سود روز شمار دلاری حتی با سرمایه کم را فراهم کرده است.

سخن آخر

خیر! سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت هر نوع و اندازه‌ای که باشند به هیچ وجه توجیه پذیر نیست زیرا با تورم‌های ۵۰ درصد  و سود ۳۰ درصد آن هم در بالاترین حالت ممکن، شما به زبان ساده سالیانه ۲۰ درصد ضرر خواهید کرد.

مقالات مرتبط
دیدگاه شما
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها