تتانکس

آموزش
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد تریدرها برای پیش بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. تریدر‌های پرایس اکشن معتقدند که قیمت یک دارایی بیشترین اطلاعات را در مورد روند بازار

مبتدی

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود که روی یک نمودار نشان داده می‌شود. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در تمام بازار‌های سرمایه گذاری از ارز دیجیتال گرفته

مبتدی

9 دقیقه
راه و روش‌های کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال کم نیست. پامپ و دامپ (Pump and dump) ارز دیجیتال به واسطه جذابیتی بالایی که دارد، پتانسیل آن را دارد در عرض زمان کمی تعداد زیادی از کاربران را تحت تأثیر

مبتدی

7 دقیقه
ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است و سرمایه گذاران روش‌های مختلفی را به منظور کاهش ریسک به کار می‌گیرند و یکی از رایج‌ترین این روش‌های خرید پله ای یا پلکانی (DCA)

متوسط

8 دقیقه
انتخاب بهترین ارز برای استیک یا همان سهام گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش روی سرمایه گذار است که تأثیر مستقیمی روی بازدهی سرمایه خواهد داشت. از این رو باید فاکتورهای مناسبی در

متوسط

9 دقیقه
راه‌های زیادی برای کسب درآمد از دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد که استیک کردن یا استیکینگ یا اگر بخواهیم فارسی را پاس بداریم، سهام گذاری از شناخته شده‌ترین آن‌ها است اما خالی از لطف نیست به معایب استیکینگ هم

مبتدی

8 دقیقه
توکن‌های آپ و داون بایننس (Up and Down Binance Tokens) به تریدر‌ها اجازه می‌دهند تا وارد پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر نسبت به سرمایه اولیه خود شوند. این توکن‌های لوریج دار یا آپ و داون بایننس از ریسک کمتری نسبت به توکن‌های

مبتدی

5 دقیقه
لوریج یا اهرم ابزاری برای سرمایه گذاری است که تریدر می‌تواند از طریق آن با وثیقه گذاری مقداری از دارایی خود، چندین برابر آن از پلتفرم قرض بگیرند. دارایی که سرمایه گذار به عنوان وثیقه در شبکه قرار می‌دهد

مبتدی

11 دقیقه
داده های آنچین روشی برای تحقیق در مورد دارایی‌های مختلف بازار است. به طور کلی، شاخص های آن چین به تریدرها و سرمایه گذاران بازار کمک می‌کنند تا دارایی‌های مختلف را بهتر بشناسند و روند احتمالی بازار را پیش

متوسط

11 دقیقه
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد تریدرها برای پیش بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. تریدر‌های پرایس اکشن معتقدند که قیمت یک دارایی بیشترین اطلاعات را در مورد روند بازار

مبتدی

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود که روی یک نمودار نشان داده می‌شود. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در تمام بازار‌های سرمایه گذاری از ارز دیجیتال گرفته

مبتدی

9 دقیقه
راه و روش‌های کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال کم نیست. پامپ و دامپ (Pump and dump) ارز دیجیتال به واسطه جذابیتی بالایی که دارد، پتانسیل آن را دارد در عرض زمان کمی تعداد زیادی از کاربران را تحت تأثیر

مبتدی

7 دقیقه
ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است و سرمایه گذاران روش‌های مختلفی را به منظور کاهش ریسک به کار می‌گیرند و یکی از رایج‌ترین این روش‌های خرید پله ای یا پلکانی (DCA)

متوسط

8 دقیقه
انتخاب بهترین ارز برای استیک یا همان سهام گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش روی سرمایه گذار است که تأثیر مستقیمی روی بازدهی سرمایه خواهد داشت. از این رو باید فاکتورهای مناسبی در

متوسط

9 دقیقه
راه‌های زیادی برای کسب درآمد از دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد که استیک کردن یا استیکینگ یا اگر بخواهیم فارسی را پاس بداریم، سهام گذاری از شناخته شده‌ترین آن‌ها است اما خالی از لطف نیست به معایب استیکینگ هم

مبتدی

8 دقیقه
توکن‌های آپ و داون بایننس (Up and Down Binance Tokens) به تریدر‌ها اجازه می‌دهند تا وارد پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر نسبت به سرمایه اولیه خود شوند. این توکن‌های لوریج دار یا آپ و داون بایننس از ریسک کمتری نسبت به توکن‌های

مبتدی

5 دقیقه
لوریج یا اهرم ابزاری برای سرمایه گذاری است که تریدر می‌تواند از طریق آن با وثیقه گذاری مقداری از دارایی خود، چندین برابر آن از پلتفرم قرض بگیرند. دارایی که سرمایه گذار به عنوان وثیقه در شبکه قرار می‌دهد

مبتدی

11 دقیقه
داده های آنچین روشی برای تحقیق در مورد دارایی‌های مختلف بازار است. به طور کلی، شاخص های آن چین به تریدرها و سرمایه گذاران بازار کمک می‌کنند تا دارایی‌های مختلف را بهتر بشناسند و روند احتمالی بازار را پیش

متوسط

11 دقیقه
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد تریدرها برای پیش بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. تریدر‌های پرایس اکشن معتقدند که قیمت یک دارایی بیشترین اطلاعات را در مورد روند بازار

مبتدی

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود که روی یک نمودار نشان داده می‌شود. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در تمام بازار‌های سرمایه گذاری از ارز دیجیتال گرفته

مبتدی

9 دقیقه
راه و روش‌های کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال کم نیست. پامپ و دامپ (Pump and dump) ارز دیجیتال به واسطه جذابیتی بالایی که دارد، پتانسیل آن را دارد در عرض زمان کمی تعداد زیادی از کاربران را تحت تأثیر

مبتدی

7 دقیقه
ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است و سرمایه گذاران روش‌های مختلفی را به منظور کاهش ریسک به کار می‌گیرند و یکی از رایج‌ترین این روش‌های خرید پله ای یا پلکانی (DCA)

متوسط

8 دقیقه
انتخاب بهترین ارز برای استیک یا همان سهام گذاری در دنیای ارزهای دیجیتال بدون شک یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش روی سرمایه گذار است که تأثیر مستقیمی روی بازدهی سرمایه خواهد داشت. از این رو باید فاکتورهای مناسبی در

متوسط

9 دقیقه
راه‌های زیادی برای کسب درآمد از دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارد که استیک کردن یا استیکینگ یا اگر بخواهیم فارسی را پاس بداریم، سهام گذاری از شناخته شده‌ترین آن‌ها است اما خالی از لطف نیست به معایب استیکینگ هم

مبتدی

8 دقیقه
توکن‌های آپ و داون بایننس (Up and Down Binance Tokens) به تریدر‌ها اجازه می‌دهند تا وارد پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر نسبت به سرمایه اولیه خود شوند. این توکن‌های لوریج دار یا آپ و داون بایننس از ریسک کمتری نسبت به توکن‌های

مبتدی

5 دقیقه
لوریج یا اهرم ابزاری برای سرمایه گذاری است که تریدر می‌تواند از طریق آن با وثیقه گذاری مقداری از دارایی خود، چندین برابر آن از پلتفرم قرض بگیرند. دارایی که سرمایه گذار به عنوان وثیقه در شبکه قرار می‌دهد

مبتدی

11 دقیقه
داده های آنچین روشی برای تحقیق در مورد دارایی‌های مختلف بازار است. به طور کلی، شاخص های آن چین به تریدرها و سرمایه گذاران بازار کمک می‌کنند تا دارایی‌های مختلف را بهتر بشناسند و روند احتمالی بازار را پیش

متوسط

11 دقیقه