تتانکس

تحلیل
الگوی فالینگ نایف در بازار رمز ارز به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و سریع سقوط می‌کند. الگوی فالینگ نایف می‌تواند زیان زیادی برای تریدرها داشته باشد و اغلب معامله در آن نیز با

مبتدی

4 دقیقه
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد تریدرها برای پیش بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. تریدر‌های پرایس اکشن معتقدند که قیمت یک دارایی بیشترین اطلاعات را در مورد روند بازار

مبتدی

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود که روی یک نمودار نشان داده می‌شود. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در تمام بازار‌های سرمایه گذاری از ارز دیجیتال گرفته

مبتدی

9 دقیقه
داده های آنچین روشی برای تحقیق در مورد دارایی‌های مختلف بازار است. به طور کلی، شاخص های آن چین به تریدرها و سرمایه گذاران بازار کمک می‌کنند تا دارایی‌های مختلف را بهتر بشناسند و روند احتمالی بازار را پیش

متوسط

11 دقیقه
ورودی بیت کوین (Exchange Inflow) به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که به صرافی‌ها ارسال می‌شود و خروجی بیت کوین (Exchange Outflow) هم به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که از صرافی‌ها به بیرون ارسال می‌شود. در ادامه این مطلب به

پیشرفته

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price action) یک استراتژی معاملاتی بر اساس حرکت قیمت در طول یک دوره معین است. کتاب‌های زیادی درباره پرایس اکشن نوشته شده است و سرمایه گذاران می‌توانند با مطالعه آن‌ها با این استراتژی بهتر آشنا شوند. در

متوسط

9 دقیقه
الگوی فالینگ نایف در بازار رمز ارز به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و سریع سقوط می‌کند. الگوی فالینگ نایف می‌تواند زیان زیادی برای تریدرها داشته باشد و اغلب معامله در آن نیز با

مبتدی

4 دقیقه
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد تریدرها برای پیش بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. تریدر‌های پرایس اکشن معتقدند که قیمت یک دارایی بیشترین اطلاعات را در مورد روند بازار

مبتدی

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود که روی یک نمودار نشان داده می‌شود. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در تمام بازار‌های سرمایه گذاری از ارز دیجیتال گرفته

مبتدی

9 دقیقه
داده های آنچین روشی برای تحقیق در مورد دارایی‌های مختلف بازار است. به طور کلی، شاخص های آن چین به تریدرها و سرمایه گذاران بازار کمک می‌کنند تا دارایی‌های مختلف را بهتر بشناسند و روند احتمالی بازار را پیش

متوسط

11 دقیقه
ورودی بیت کوین (Exchange Inflow) به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که به صرافی‌ها ارسال می‌شود و خروجی بیت کوین (Exchange Outflow) هم به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که از صرافی‌ها به بیرون ارسال می‌شود. در ادامه این مطلب به

پیشرفته

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price action) یک استراتژی معاملاتی بر اساس حرکت قیمت در طول یک دوره معین است. کتاب‌های زیادی درباره پرایس اکشن نوشته شده است و سرمایه گذاران می‌توانند با مطالعه آن‌ها با این استراتژی بهتر آشنا شوند. در

متوسط

9 دقیقه
الگوی فالینگ نایف در بازار رمز ارز به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و سریع سقوط می‌کند. الگوی فالینگ نایف می‌تواند زیان زیادی برای تریدرها داشته باشد و اغلب معامله در آن نیز با

مبتدی

4 دقیقه
استراتژی پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و پرکاربرد تریدرها برای پیش بینی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. تریدر‌های پرایس اکشن معتقدند که قیمت یک دارایی بیشترین اطلاعات را در مورد روند بازار

مبتدی

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان گفته می‌شود که روی یک نمودار نشان داده می‌شود. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و در تمام بازار‌های سرمایه گذاری از ارز دیجیتال گرفته

مبتدی

9 دقیقه
داده های آنچین روشی برای تحقیق در مورد دارایی‌های مختلف بازار است. به طور کلی، شاخص های آن چین به تریدرها و سرمایه گذاران بازار کمک می‌کنند تا دارایی‌های مختلف را بهتر بشناسند و روند احتمالی بازار را پیش

متوسط

11 دقیقه
ورودی بیت کوین (Exchange Inflow) به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که به صرافی‌ها ارسال می‌شود و خروجی بیت کوین (Exchange Outflow) هم به مقدار کوین‌هایی اشاره دارد که از صرافی‌ها به بیرون ارسال می‌شود. در ادامه این مطلب به

پیشرفته

5 دقیقه
پرایس اکشن (Price action) یک استراتژی معاملاتی بر اساس حرکت قیمت در طول یک دوره معین است. کتاب‌های زیادی درباره پرایس اکشن نوشته شده است و سرمایه گذاران می‌توانند با مطالعه آن‌ها با این استراتژی بهتر آشنا شوند. در

متوسط

9 دقیقه